Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) www.like-you.gr της επιχειρήσεως με επωνυμία “Σωτηρόπουλος Παναγιώτης” που εδρεύει στην πόλη  Σπάρτη, Ταϋγέτου 7, Τ.Κ. 23 100,

με Α.Φ.Μ. 065377625 και Δ.Ο.Υ. Σπάρτηςμε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 145084339000, και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@like-you.gr, με τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2731082020.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας διέπεται από τους παρακάτω όρους, και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται με την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι χρήσης αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

 

Γενικοί Όροι.

To ηλεκτρονικό κατάστημα www.like-you.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω αυτού καθώς επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του. Διευκρινίζεται δε, ότι η αλλαγή όρων δεν ισχύει για παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη ολοκληρώσει.

 

Προσωπικά δεδομένα  – Πολιτική Απορρήτου.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) www.like-you.gr σεβόμενο τα προσωπικά σας δεδομένα δηλώνει ρητώς και κατηγορηματικώς ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο να προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων καθώς επίσης και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία και καταγγελίας σε εποπτική αρχή (σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 13 έως 20 του Κανονισμού 679/2016 GDPR). Μπορείτε επίσης να ζητήσετε ακόμα και την οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του

info@like-you.gr.

 

Ασφάλεια συναλλαγών.

Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.like-you.gr  παρέχει τη δυνατότητα των πλέον ασφαλέστερων συναλλαγών. Στα πλαίσια αυτά η διασύνδεση μεταξύ χρήστη και καταστήματος γίνεται μέσω πρωτοκόλλου SSL (SHA-256 με κρυπτογράφηση RSA) ενώ η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας γίνεται μέσω ανακατεύθυνσης (redirect) στο ασφαλέστατο ηλεκτρονικό περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας.

 

Ανήλικοι Χρήστες.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης δηλώνετε ότι είστε άνω των δέκα οχτώ (18) ετών . Στη περίπτωση που η ηλικία σας είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), έχετε δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών μας αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντιστοίχως, η επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του e-shop  μας, φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

Εάν καταχωρηθούν στο σύστημά μας προσωπικά δεδομένα παιδιού που συλλέχθηκαν κατά λάθος, ή χωρίς γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε άμεσα αυτά τα δεδομένα.

 

Χρήση Cookies.

To ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)  www.like-you.gr  χρησιμοποιεί την τεχνολογία των «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό του. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τις διάφορες τεχνικές πληροφορίες. Τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν δεν επιθυμείτε να αποδέχεστε τη χρήση των cookies από το www.like-you.gr, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην κάνει αποδεκτά τα cookies.

 

Πληροφορίες προϊόντων.

Όλες οι αναγραφόμενες πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά που αφορούν τα προϊόντα, οι οδηγίες εφαρμογής τους και τα αποτελέσματα των προϊόντων προς πώληση, προέρχονται αποκλειστικά από τους αντίστοιχους παραγωγούς ή/ και εισαγωγείς τους.

Ουδεμία  ευθύνη φέρει το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) www.like-you.gr  για ελαττωματικά προϊόντα ή/ και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του και περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές του. Εάν τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται δεν είναι επαρκή, ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες στο info@like-you.gr .

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) www.like-you.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της επιχείρησης Σωτηρόπουλος Παναγιώτης . Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση  ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτά καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης  ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή έγκριση από την ως άνω επιχείρηση.

 

Εγγύηση των προϊόντων.

Το e-shop www.like-you.gr  δεν εγγυάται για τα προϊόντα τρίτων γιατί απλά τα μεταπωλεί. Για τα προϊόντα αυτά λαμβάνετε εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης αυτών.

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του www.like-you.gr καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχουν γι’ αυτά οι προμηθευτές τους και οι κατασκευαστές τους .

Σε περίπτωση βλάβης μέσα στην εγγύηση ενός προϊόντος παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα με τον κατασκευαστή για θέματα που αφορούν το προϊόν με την απόδειξη αγορά σας.

Το www.like-you.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα ελαττωματικά προϊόντα ή και τα αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του.